Allure Energie Modelcontract

Het modelcontract is een contract voor onbepaalde tijd met variabele energieprijzen.

Alle energieleveranciers bieden een modelcontract aan. De voorwaarden van het modelcontract zijn bij alle energieleveranciers gelijk. De tarieven en de vaste leveringskosten zijn wel per energieleverancier verschillend.

De variabele energietarieven van het modelcontract kunnen twee keer per jaar wijzigen, namelijk op 1 januari en op 1 juli. Deze prijswijzigingen worden tenminste één week van tevoren bekend gemaakt. Je kunt het contract altijd kosteloos opzeggen, met een opzegtermijn van 30 dagen.
 

Voorwaarden en tarieven van het Allure Energie Modelcontract

Modelcontractvoorwaarden (bijlage A)
Algemene voorwaarden (bijlage B1)
Kwaliteitscriteria (bijlage B2)
Het modelformulier voor ontbinding (Bijlage C)
Tarieven modelcontract per 1 januari 2020